Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์ศักดฺ์ บัวแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายสาโรจน์ ขุนรักษ์
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางญาณาธิป เดชดี
เลขานุการสภาเทศบาล
Responsive image
นางลี่ คงนิล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายอภิชาติ อนันทมหาภิรมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวิชาญ ชูท้าว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุธรรม สุวรรณ์จำรูญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายวีระศักดิ์ ตั้งวัฒนกุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสุริยา รัตนจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางลิครวญ ณ ไพรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางสุมาลี ศรีโดน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายมนูญ หนูสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th