Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม โดยระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำง
 เทศบาลตำบลนาท่อม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นาท่อมสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ตั้งแต่ วันที่ 23-27 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต โดยเทศบาลตำบลนาท่อมได้จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และ กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน มีการเปิด-ปิด การแสดง ประกวดกองเชียร์  ประกวดกระบวนพาเหรอ  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างความสามัคคี
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2559