Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม โดยระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำง
 เทศบาลตำบลนาท่อม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นาท่อมสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ตั้งแต่ วันที่ 23-27 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต โดยเทศบาลตำบลนาท่อมได้จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และ กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน มีการเปิด-ปิด การแสดง ประกวดกองเชียร์  ประกวดกระบวนพาเหรอ  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างความสามัคคี
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th