Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงตำบลนาท่อม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่อมร่วมกับเทศบาลตำบลนาท่อม จัดกิจกรรมด้านครอบครัวในชุมชน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น พมจ. เทศบาล รพสท. ชะรัด  เจ้าหน้าจาก อบต.คลองเฉลิม ซึ่งได้บรรยาย หลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว กฎหมายเบื้องต้น เป็นต้น และให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน เทศบาลตำบลนาท่อมได้เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เฝ้าระวัง และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558