Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงตำบลนาท่อม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่อมร่วมกับเทศบาลตำบลนาท่อม จัดกิจกรรมด้านครอบครัวในชุมชน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น พมจ. เทศบาล รพสท. ชะรัด  เจ้าหน้าจาก อบต.คลองเฉลิม ซึ่งได้บรรยาย หลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว กฎหมายเบื้องต้น เป็นต้น และให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน เทศบาลตำบลนาท่อมได้เล็งเห็นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เฝ้าระวัง และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th