Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการขยะอันตราย ประจำปี 2560
Responsive image
เมื่อวันที่ 6 -14 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่ที่ 1-8 เทศบาลตำบลนาท่อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขยะอันตรายที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด และยังไม่มีระบบการกำจัดขยะ จึงได้จัดโครงการขยะอันตราย ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อมอบถังขยะอันตรายเพิ่มอีก 2 ถัง ซึ่งปีที่แล้วได้แจกไปแล้ว 1 ถัง รวมเป็น 3 ถัง เพื่อให้ชุมชนได้คัดแยกตามกลุ่มของขยะอันตรายที่สามารถจัดเก็บจากชุมชน ที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มกลอดไฟ กลุ่มแบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย กลุ่มกระป๋องสเปรย์ อันจะนำไปสู่การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
         
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th