Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ผลการแข่งขันกีฬานาท่อมสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560
Responsive image
 การแข่งขันกีฬานาท่อมสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  24 - 26 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาท่อมผลการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน 5 คน               ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 8
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 7
ผลการแข่งขัน กีฬาแชร์บอลประชาชนทั่วไปหญิง           ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 7
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 1
ผลการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย              7 คน       ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 7
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 6
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 8
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 5
ผลการแข่งขัน กีฬาเปตองประชาชนทั่วไปชาย                 ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 6 (3)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 6 (1)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 6 (2)
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 1
ผลการแข่งขัน กีฬาเปตองประชาชนทั่วไปหญิง                  ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 1
ผลการแข่งขัน กีฬาเปตองเด็กและเยาวชนชาย                   ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 1 (3)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 (1)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 1 (1)
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 1 (2)
 
ผลการแข่งขัน กีฬาเปตองเด็กและเยาวชนหญิง                 ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ หมู่ที่ 4 (2)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 2 (2)
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 2 (1)
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 4 (1)
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2560

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th