Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดการขยะทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
Responsive image
 เทศบาลตำบลนาท่อม
โครงการจัดการขยะทั่วไป
วันที่ 19 ธันวาคม 2559   ณ วัดนาท่อม
เทศบาลตำบลนาท่อม จัดทำโครงการจัดการขยะทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแก้ไขปัญหามูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” และในระดับจังหวัด “จังหวัดสะอาด” โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือน สถานที่ราชการ หน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ถนนพัทลุงตรัง ในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม ประมาณ 200 ครัวเรือน เทศบาลตำบลนาท่อมได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง  และเจ้าของร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ในเครือวงษ์พาณิชย์ มาบรรยายเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ การจัดการขยะตามแนวประชารัฐ 3RS  และ แนวทางการคัดแยกขยะ  การจัดการขยะรีไซเคิล และการนำขยะมาใช้ประโยชน์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th