Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง เสนอราคาค่าตอบแทนเช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม
เรื่อง เสนอราคาค่าตอบแทนเช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม

ด้วย  เทศบาลตำบลนาท่อมมีความประสงค์จะให้เช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ในอัตราค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบล       นาท่อมกำหนด 
ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะเช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม  ได้แจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเสนอราคา  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ในวันและเวลาราชการ    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-604260 หมายเลขโทรสาร 074-604261 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ   วันที่   15    เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕8

 นายพีรพงค์  บาลทิพทย์
 นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th