Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการออกรับแบบแสดงรายการที่ดิน รอบปี2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม ได้จัดทำโครงการออกรับแบบแสดงรายการที่ดิน รอบปี2561-2564เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในพื้นที่หมู่ที่1-8 
ในการนี้ งานจัดเก็บรายได้จึงขอแจ้งผลการออกแบบแสดงรายการที่ดิน ทั้งหมด 1,141 ราย ตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาท่อม ขอแจ้งว่า ประชาชนในเขตหมู่1-8 สามารถยื่นแบบแสดงที่ดินได้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 
หากไม่ยื่นจะมีผลในการจะต้องเสียเงินภาษีเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th