Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เที่ยวชมงานตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลนาท่อมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เที่ยวชมงานตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
------------------------------------------------------------
กำหนดการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
13.00 น. ชิม ช้อปตลาดนัดสีเขียว ของดี-ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผักปลอดสารพิษ อาหาร/ขนมพื้นบ้าน 
14.00 น. -ชมตลาดนัดวัฒนธรรม วงปี่พาทย์นาท่อม 
-นิทรรศของดีนาท่อม ภูมิปัญญาสัมมาชีพในชุมชน 
-การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาหารปลอดภัย
15.00 น. ประกวดทำอาหารพื้นบ้าน เมนูแกงวัว คั่วกลิ้ง
16.00 น. - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนประภัสสรรังสิต
- โชว์กลองยาวของนักเรียนโรงเรียนวัดนาท่อม
ร่วมกับคณะวงกลองยาวนาท่อม
18.00 น. โชว์มโนราห์และออกพรานของโรงเรียนวัดโคกแย้ม
19.00 น. ชมการแสดงหนังโขนนาท่อม- 15.00 น. ชมกิจกรรมสาธิตนิทรรศของดีนาท่อม ภูมิปัญญาในชุมชน 
นิทรรศการการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาหารปลอดภัย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
- 15.00 น. - แขกผู้มีเกียรติ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชน กลุ่มองค์กร พร้อมกันบริเวณปะรำพิธี หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
- กิจกรรมสาธิต เรียนรู้แต่ละบูธ เกี่ยวกับของดี ภูมิปัญญาแต่ละ
หมู่บ้าน สัมมาชีพในชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาหารปลอดภัย
- 17.00 น. เสวนา เรื่อง แนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับครอบครัวและชุมชน ดำเนินรายการ โดย นายถาวร คงศรี 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาท่อม
- 19.00 น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาท่อม ””ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค วงเสกักคอมโบ้””
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562