Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.พ. 2560
ถึง
17 ก.พ. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
05 ก.ย. 2559
ถึง
10 ก.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการขยะอันตราย
12 ส.ค. 2559
ถึง
12 ส.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม วันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 2559
ถึง
29 ก.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ประจำปี 2559
07 เม.ย. 2559
ถึง
07 เม.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
05 เม.ย. 2559
ถึง
05 เม.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม งานแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2559
23 มี.ค. 2559
ถึง
27 มี.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพีรพงค์ บาลทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม โดยระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำง
25 ม.ค. 2559
ถึง
25 ม.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประชุม การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในเขตเทศบาลตำบลนาท่อม
11 ม.ค. 2559
ถึง
11 ม.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประมวลภาพ!งานวันเด็กปี2559
15 ส.ค. 2558
ถึง
16 ส.ค. 2558
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงตำบลนาท่อม

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th