Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนาท่อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

20 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม พนักงานเทศบาลตำบลนาท่อมเข้าร่วมอบรมการต่อต้านทุจริตเชิงนสมานฉันท์ ปี 2563

16 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม นายกเทศมนตรีเข้าร่วมอบรมโครงการต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ ประจำปี 2563

06 พ.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ทต.นาท่อม เช่วร่วมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม

04 ต.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประเภทรางวัล ระดับดีมาก ระดับภาค ประจำปี 2562 "

04 ต.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูประทีบ มณี ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง สังกัดเทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับการคัดเลือก “เป็นครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านระดับปฐมวัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2562” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

05 ก.ย. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20 มี.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ก.พ. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562

01 ก.พ. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th