Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 ส.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

08 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม เทศบาลตำบลนาท่อมส่งมอบขยะอันตราย

13 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

22 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประชาสัมพันธ์โครงการขยะอันตรายแลกไข่

21 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประชาสัมพันธ์โครงการขยะรีไซเคิล

19 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนาท่อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

12 ม.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม หากท่านไม่ได้รับความยุติธรรมด้านผู้บริโภค สามารถติดต่อสายด่วน สคบ.ได้ดังนี้

05 ม.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม บริการ E - Service หรือสอบถาม พูดคุย ผ่านเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลนาท่อมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ https://www.facebook.com/subnatom/

15 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

20 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th