Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ6เดือน)
02 เม.ย. 2563
ถึง
02 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจนท.
24 มี.ค. 2563
ถึง
24 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
05 ก.พ. 2563
ถึง
25 ก.พ. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี พ.ศ.2561-2563
03 ก.พ. 2563
ถึง
28 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
03 ก.พ. 2563
ถึง
03 ก.พ. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
20 ม.ค. 2563
ถึง
26 ม.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการต่างๆเพื่อพิจารณาประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th