Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ6เดือน)
07 พ.ค. 2564
ถึง
30 ธ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
23 ธ.ค. 2563
ถึง
21 ธ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต
08 ธ.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
02 ต.ค. 2563
ถึง
03 มิ.ย. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566
02 ต.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ12 เดือน)
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเจตนารมณ์มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ใช้บังคับตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นไป
25 ธ.ค. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการอบรมต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2563
12 ก.ค. 2561
ถึง
31 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี พ.ศ.2561-2564

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th