Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ6เดือน)
07 พ.ค. 2564
ถึง
30 ธ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
23 ธ.ค. 2563
ถึง
21 ธ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต
08 ธ.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
02 ต.ค. 2563
ถึง
03 มิ.ย. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566
02 ต.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
08 เม.ย. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ12 เดือน)
03 ม.ค. 2563
ถึง
03 ม.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเจตนารมณ์มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ใช้บังคับตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นไป
25 ธ.ค. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการอบรมต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2563
12 ก.ค. 2561
ถึง
31 มี.ค. 2565
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี พ.ศ.2561-2564

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th