Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ก.ย. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
13 ก.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 เม.ย. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
16 เม.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 701-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
29 มี.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564)

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th