Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.24-005 หลังการไฟฟ้า ม.1(
26 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง
10 มี.ค. 2563
ถึง
30 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่านช่วย - ประภัสสรรังสิต หมู่ที่่ 3 ตำบลนาท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2563
ถึง
30 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.24-005 หลังการไฟฟ้า ม.1(นาท่อม) - ม.3(ท่ามิหรำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2563
ถึง
03 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลาง ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่านช่วย - ประภัสสรรังสิต หมู่ที่่ 3 ตำบลนาท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2563
ถึง
03 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.24-005 หลังการไฟฟ้า ม.1(นาท่อม) - ม.3(ท่ามิหรำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.พ. 2563
ถึง
11 มี.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายนาลึก หมู่ที่่ 4 ตำบลนาท่อม
07 ก.พ. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศ - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพงษ์เพชร หมู่ที่่ 3 ตำบลนาท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2563
ถึง
07 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำแพง ซอย 1 หมู่ที่่ 1 ตำบลนาท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2563
ถึง
07 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลผู้ชนิการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน (สายย่อย 1)ม.7

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th