Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ค. 2560
ถึง
30 มิ.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลาง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายซอยกำแพง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม
01 ธ.ค. 2559
ถึง
30 ก.ย. 2560
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยก
30 พ.ย. 2559
ถึง
30 ธ.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลสอบราคา - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนน คสล. สายหลังการไฟฟ้า ม. 1 ต.นาท่อม - ม.3 ต.ท่ามิหรำ
26 ต.ค. 2559
ถึง
25 ธ.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังการไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม - หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
20 ต.ค. 2559
ถึง
20 ธ.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังการไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม - หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
30 ก.ย. 2559
ถึง
07 พ.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานนา - นาโอ่ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลนาท่อม - หมู่ที่ 3 ตำบลร่มเมือง
30 ก.ย. 2559
ถึง
23 พ.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานนา - นาโอ่ หมู่ที่ 4, 5 ตำบลนาท่อม - หมู่ที่ 3 ตำบลร่มเมือง
12 พ.ค. 2559
ถึง
30 มิ.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลสอบราคา - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
18 เม.ย. 2559
ถึง
30 ก.ย. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
29 มี.ค. 2559
ถึง
31 พ.ค. 2559
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลนาท่อม

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7484-0532  โทรสาร : 0-7484-0684  อีเมล์ : admin@natom.go.th

Powered By natom.go.th