Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลิกไนท์ - หลังวัดโคกแย้ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลิกไนท์-หลังวัดโคกแย้ม หมู่ที่่ 2 ตำบลนาท่อม
02 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2563
ถึง
27 ก.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาทวดตาลก หมู่ที่่ 2 ตำบลนาท่อม
15 พ.ค. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)
15 เม.ย. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาท่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาท่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.24-005 หลังการไฟฟ้า ม.1(
26 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง
13 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาท่อม

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th