Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สนใจสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม จนถึงวันที่ 28 ส.ค. 63
22 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)
22 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
16 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2)
14 ม.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม เผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 -2564
09 ม.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม เผยแพร่แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนาท่อม
03 ม.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563
27 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาท่อม
01 พ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
29 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th