Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564
29 ส.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
29 ส.ค. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
13 มิ.ย. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม test
23 ก.พ. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศ จากเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
01 ก.พ. 2560 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
26 ธ.ค. 2559 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
31 ต.ค. 2559 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
30 ต.ค. 2559 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
27 ต.ค. 2559 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th