Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาท่อม
29 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
29 ส.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562
04 ก.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เที่ยวชมงานตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ประจำปี 2562
05 ม.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาท่อม
28 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม
28 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม
28 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.นาท่อม การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี2561

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th