Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม มีถนนเพชรเกษมสายพัทลุง-ตรัง ตัดผ่าน และมีถนนเชื่อมภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน  ทั้งถนนคสล. ถนนลาดยางและถนนลูกรัง

การไฟฟ้า  ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ  
     คลองนาท่อม เป็นคลองที่ไหลผ่าน ม.6 ม.7 ม.8 
     คลองช่างขวัญ ม.1 บ้านหัวยาง
     คลองลำยูง ม.3 บ้านยางงาม
     คลองเต่า ม.3 บ้านยางงาม
     คลองกวด ม.7 บ้านนากวด
     คลองส่งน้ำชลประทาน 2 สาย
     บึงยางงาม ม.3 บ้านยางงาม

     กะพัง ม.1 บ้านหัวยาง
     ห้วยพังละ ม.2 บ้านโคกแย้ม
     หนองลึก ม.4 บ้านหนองปราง

แหล่งน้ำบริโภคอุปโภค
     มีประปาส่วนภูมิภาค ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ทั่วถึง
     ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง หมู่ที่ 3 บ้านบึงยางงาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองปริง และหมู่ที่ 8 บ้านหูยาน
     บ่อน้ำตื้น 
     ตู้น้ำเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 ตู้
     ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th