Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม มีถนนเพชรเกษมสายพัทลุง-ตรัง ตัดผ่าน และมีถนนเชื่อมภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน  ทั้งถนนคสล. ถนนลาดยางและถนนลูกรัง

การไฟฟ้า  ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ  
     คลองนาท่อม เป็นคลองที่ไหลผ่าน ม.6 ม.7 ม.8 
     คลองช่างขวัญ ม.1 บ้านหัวยาง
     คลองลำยูง ม.3 บ้านยางงาม
     คลองเต่า ม.3 บ้านยางงาม
     คลองกวด ม.7 บ้านนากวด
     คลองส่งน้ำชลประทาน 2 สาย
     บึงยางงาม ม.3 บ้านยางงาม

     กะพัง ม.1 บ้านหัวยาง
     ห้วยพังละ ม.2 บ้านโคกแย้ม
     หนองลึก ม.4 บ้านหนองปราง

แหล่งน้ำบริโภคอุปโภค
     มีประปาส่วนภูมิภาค ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ทั่วถึง
     ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง หมู่ที่ 3 บ้านบึงยางงาม หมู่ที่ 5 บ้านหนองปริง และหมู่ที่ 8 บ้านหูยาน
     บ่อน้ำตื้น 
     ตู้น้ำเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 ตู้
     ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th