Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง ตำบลนาท่อม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวยาง หมู่ 2 บ้านโคกแย้ม หมู่ 3 บ้านยางงาม หมู่ 4 บ้านหนองปราง หมู่ 5 บ้านหนองปริง หมู่ 6 บ้านนาท่อม หมู่ 7 บ้านนากวด และหมู่ 8 บ้านหูยาน

     ตำบลนาท่อม มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก    ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ    ตำบลชุมพล ตำบลเขาเจียก ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
     สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองสายหลักไหลผ่าน 1 สาย คือ คลองนาท่อม พื้นที่จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร

     เนื้อที่ โดยประมาณ 13.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,400 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 5,874 ไร่


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th