Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2552 เป็นเทศบาลขนาดเล็ก
ตำบลนาท่อม
               
                แต่ก่อนตำบลนาท่อม เป็นตำบลที่ประชาชนมีอาชีพทำนา  ทำสวนเป็นส่วนใหญ่   ตามทุ่งนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ  6 – 7  เมตร  เรียกกันว่า   “  ต้นกระท่อม  ”     ซึ่งต้นกระท่อมมีอยู่  3  ชนิด  คือ
                1. กระท่อมขี้หนู       มีลักษณะใบเล็ก ผลสุกจะคล้ายกับขี้หนู
                2. กระท่อมนา
                3. กระท่อมกินใบ                      มีลักษณะใบใหญ่ก้านใบมีสีแดง (เป็นยาเสพติด  มักจะกินกันอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน)
จากการที่ต้นกระท่อมขึ้นอยู่มากตามทุ่งนา    ชาวบ้านเรียกกันว่านาท่อม    และต่อมาได้ใช้เป็นชื่อตำบลตลอดมาทุกวันนี้
 
                ตำบลนาท่อมเคยยุบรวมกับตำบลร่มเมืองในสมัยกำนันนิ่ม    ฤทธิเดช    แต่รวมกันไม่นานก็แยกออกมาเป็นอิสระ
                ตำบลนาท่อมยังมีคลองนาท่อม    ในสมัยก่อนมีการล่องแพเอาไม้จากป่ามาสร้างบ้าน    สร้างวัดและค้าขายทางน้ำ  โดยนำสินค้าลงเรือจากบ้านโตน อำเภอกงหรา  นำสินค้า เช่น  น้ำผึ้ง  ลางสาด  สะตอและพืชผักมายมายล่อเรือลงมาขายที่ตลาดนัดนาท่อม  ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ข้างตลาดนัดมีบ่อนการพนัน  พ่อค้า  แม่ค้าที่ขายสินค้าเสร็จแล้วบางก็กลับบ้าน  บ้างก็เข้าบ่อนเล่นการพนัก  บางรายก็โชคดี  บางรายก็หมดตัว  ค่าขายสินค้าก็หมด  จึงเป็นที่ของมาของคำว่า “ ลางสาดพลึบ   น้ำผึ้งก็ปราด ”  หมายความว่า  ค่าลางสาด  ค่าน้ำผึ้ง  ก็แพ้การพนันหมด
 
บุคคลสำคัญ
                1. ท่านขุนบาลทิพย์            เป็นกำนันคนแรก
                2. พระครูประภัสสรคุณาทร   (ตาหลวงเหลื่อม)   เป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นเกิดเป็นผู้สร้างโรงเรียนวัดนาท่อม  และยังจับจองที่ดิน  200  กว่าไร่    ไว้สำหรับการศึกษาเดี่ยวนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประภัสสรรังสิต   เป็นแปลงการเกษตรของโรงเรียนพัทลุง       ที่ดินปลูกยางพาราของโรงเรียนนาท่อมและเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  ตาหลวงเลื่อมจึงเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในตำบลนาท่อมและบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทุกวันนี้
 หมู่ที่  1  บ้านหัวยาง
 
                บ้านหัวยางแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่ต้นยางขึ้นปกคลุมเป็นที่บริเวณกว้าง        จึงเกิดกลุ่มบ้านที่เกี่ยวกับต้นยาง   เช่น   บ้านชายยาง   เดี่ยวนี้เป็นที่ตั้งของหมู่  3   ตำบลโคกชะงาย  เป็นเป็นเขตติดต่อกับหมู่  8  ตำบลเขาเจียก    ยังมีบ้านในยางเล่ากันว่าเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่ส่วนหัวยางอยู่ทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านเป็นแนวยาวไปถึงเขาเจียก  ต่อมาถนนเพชรเกษมตัดผ่านทำให้หัวยางแบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ทางด้านทิศเหนือของถนนเป็นหมู่ที่  8  ตำบลเขาเจียก  ส่วนทิศใต้ของถนนเป็นของหมู่ที่  1  ตำบลนาท่อม
                อีกตำนานจากการสอบถามเล่ากันว่า    บ้านหัวยางนั้นจากการที่มีต้นยางมากมีอาชีพขายน้ำมันยาง        นำออกขายตามตลาดนัดต่าง ๆ  จนรัฐบาลเก็บภาษี  สมัยนั้นเก็บค่าหัวน้ำมันยาง  เรียกสั้น ๆ ว่าหัวยาง  จนเป็นชื่อของหมู่บ้าน  ตั้งแต่นั้นมา
 หมู่ที่ 2   บ้านตาลก
 
                บ้านตาลกมีตำนานเล่ากันว่า  มีชายคนหนึ่งซื่อ  ลก   ชาวบ้านเรียกกันตาลก     เมื่อยังมีชีวิตอยู่ตาลกเป็น
ผู้มีความรู้ทางคาถาอาคม  เคยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ชาวบ้านได้เห็น  ต่อมาเมื่อตาลกชราภาพได้อาศัยอยู่ในกระท่อมและได้โละ  ( ภาษาถิ่นหมายถึงการกลายร่างแล้วหายไป )  ตาลกได้กลายร่างเป็นงูบองหลา  (งูจงอาง)  เผือก  ชาวบ้านถือว่าเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์  เมื่อใดมีปัญหา  เช่น  ลูกป่วยหรือวัวหายก็จะมาบนบานศาลกล่าวตาลก   เมื่อลูกหายป่วยหรือได้วัวคืนก็จะแก้บน  ต่อมาได้เข้าฝันชาวบ้านว่าไปมีเมียอยู่ที่เมืองแขก    แต่เมื่อใครบนบานก็ยังรับและจะสำแดงให้รู้ว่ามาช่วยแล้ว    ปัจจุบันชาวบ้านยังนับถือตาลกอยู่และได้ตั้งศาลซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลเจ้า 
ด้วยความนับถือตาลกจึงเอาชื่อตาลกมาเป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า  “ บ้านตาลก ”
 หมู่ที่  3  บ้านม่วงลูกดำ  (ยางงาม)
 
                บ้านม่วงลูกดำ    กล่าวกันว่าที่ในเขตหมู่บ้านนี้มีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีต้นใหญ่มากแต่มะม่วงต้นนี้มีลักษณะที่แปลกกว่ามะม่วงโดยทั่วไป คือมีผลสีดำ  ชาวบ้านจึงเรียกว่าม่วงลูกดำ  ต่อมาใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า  “ บ้านม่วงลูกดำ ”
 หมู่ที่  4  บ้านหนองปราง
 
                บ้านหนองปราง  เนื่องจากที่บริเวณหมู่บ้านนี้แต่ก่อนมีหนองน้ำใหญ่หนองหนึ่ง  แต่ปัจจุบันตื้นเขินเสียแล้ว  และที่ใกล้ๆ  หนองน้ำนี้มีต้นมะปรางขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง  จึงเรียกหนองน้ำนั้นว่าหนองปราง (มะปราง) ต่อมาใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า  “ บ้านหนองปราง ”
 หมู่ที่  5  บ้านหนองปริง
 
                เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่ง  และที่ใกล้ๆ  หนองน้ำมีต้นปริง  (มะปริง) อยู่ต้นหนึ่ง  จึงเรียกหนองน้ำนั้นว่านองปริง  และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่า “ บ้านหนองปริง ”
 หมู่ที่  6  บ้านนาท่อม
 
                บ้านนาท่อม  เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีทุ่งนามาก  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการทำนาและตามทุ่งนามีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ทั่วไป  คือต้นกระท่อม  ซึ่งเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง  ต้นสูงประมาณ  6 – 8  เมตร  ผลสุกมีลักษณะคล้ายขี้หนู  จึงเรียกว่าท่อม (กระท่อม) ขี้หนู  (กระท่อม มี  3  ชนิด  คือ  กระท่อมขี้หนู   กระท่อมนาและกระท่อมที่เป็นยาเสพติด) จากที่มีทุ่งนาและมีต้นกระท่อมมาก  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า   “ บ้านนาท่อม ” 
 หมู่ที่  7  บ้านนากวด
 
                บ้านนากวด  มีตำนานเล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งชื่อตาหมอกวดไปถางป่าทำไร่อยู่ริมคลองใกล้ๆ       ทุ่งนา   ตาหมอกวดได้ปลูกกระท่อมอยู่ในไร่จนชรา    ต่อมาวันหนึ่งเมื่อลูกไปส่งข้าวห่อ   ได้บอกกับลูกว่าวันพรุ่งนี้ให้เอาไก่มาให้สักตัวหนึ่ง  เมื่อลูกจัดการให้ตามความประสงค์แล้วก็แอบดูอยู่เห็นพ่อกลายเป็นเสือออกจากกระท่อมและกินไก่ที่ผูกไว้  แล้วเดินหายเข้าป่าไป  (การที่หายไปเช่นนี้ชาวบ้านเรียกว่าโละ)  แต่บางครั้งได้ปรากฏตัวเป็นเสือให้ผู้คนเห็นเป็นครั้งคราว    ผู้คนในหมู่บ้านถือว่าเสือตากวดนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครได้รับความเดือดร้อน  เช่น  ป่วยไข้  หรือวัวหาย   ก็จะบนให้หายหรือให้ได้วัวคืนก็จะแก้บน  เช่น  บนว่าถ้าหายป่วยไข้จะแกงควาย  (ฆ่าควายถวาย)  เวลาแก้บนก็ต้องหาควาย   หรือบนว่าจะรับหนังตะลุง
 หมู่ที่  8  บ้านหูยาน
 
                หมู่ที่  8  บ้านหูยาน  แยกออกจากหมู่ที่  6  ตำบลนาท่อม     ส่วนหมู่ที่  8      เดิมเป็นบ้านลำกะ ตอนนี้ได้โอนเข้าตำบลชุมพล  กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
                บ้านหูยาน   เดิมมีสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม   มีทั้งพระและแม่ชีแยกส่วนกันอยู่ตั้งอยู่ริมคลองนาท่อม  ในสำนักสงฆ์แห่งนี้มีต้นหูยานต้นใหญ่อยู่และมีพระที่สร้างสำนักสงฆ์มีลักษณะพิเศษคือใบหูทั้ง  2   ข้างยานลงถึงไหลชาวบ้านเรียกสำนักสงฆ์นี้ว่า  วัดหูยาน  บางคนเรียกว่า  วัดชี    แต่เดียวนี้เป็นวัดร้างเพราะเกิดอุทกภัยทุกปี  ต้นหูยานถูกน้ำพัดพาเสียหายและบางปีหากคันคลองด้านหมู่ที่   8     บ้านหูยานพังลงน้ำจะท่วมบ้านเรือนถึงตัวเมืองพัทลุง  เมื่อฤดูน้ำจะมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา


เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th