Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)  
เทศบาลตำบลนาท่อมเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (06 พ.ย. 2561)  
เชิญร่วมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ประจำปี 2561 (19 ก.ย. 2561)
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (31 ก.ค. 2561)
คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง เสนอราคาค่าตอบแทนเช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง เพิ่มช่องทาง (10 พ.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างความสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม (02 พ.ย. 2560)
​ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ จ.พัทลุง ได... (01 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 256... (30 ต.ค. 2560)
แจ้งรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลนาท่... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ... (30 ต.ค. 2560)
รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปี2560 (30 ต.ค. 2560)
รายงานผลโครงการออกรับแบบแสดงรายการที่ดิน รอบปี2561-2564 (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษ... (01 ก.ย. 2560)
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (29 ส.ค. 2560)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (31 ต.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน (09 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

​พิธีมอบโล่รางวัลโครงการป... (31 ก.ค. 2561)  

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโ... (31 ก.ค. 2561)  

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (21 มิ.ย. 2561)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการป้องกัน และระงับอั... (29 ก.ย. 2560)

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบป... (07 ก.ย. 2560)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย... (29 ส.ค. 2560)

โครงการขยะอันตราย ประจำปี... (16 ส.ค. 2560)

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ... (24 ก.ค. 2560)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเ... (12 เม.ย. 2560)

โครงการสานสายสัมพันธ์วันป... (27 มี.ค. 2560)

งานตลาดนัดของดีนาท่อม (03 มี.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (21 ก.พ. 2560)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (27 ม.ค. 2560)

แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้... (09 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ - คสล. สายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม (14 มี.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะ - คสล. สายบ้านนายชัด ม.1 ตำบลนาท่อม (26 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะ - คสล.สายชลประทาน - ยางเตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม (26 ก.พ. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปริง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบล... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 2 ต... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อ... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เทศบัญญัติ) (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปริง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 2... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเม... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่า... (16 พ.ย. 2560)
ประกาศมูลจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่างขวัญ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่างขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาท... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศ - แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (31 ก.ค. 2560)
ประกาศประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงยางงา... (14 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม หมู่... (14 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงยางงา... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางง... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง - ศาลาต้นประดู่ หมู่ที่ ... (12 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th