Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
test (13 มิ.ย. 2560)  
ประกาศ จากเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (23 ก.พ. 2560)  
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2560)  
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ (26 ธ.ค. 2559)
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 (30 ต.ค. 2559)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 (27 ต.ค. 2559)
ประกาศ การขายทอดตลอด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (19 ก.ย. 2559)
จดหมายข่าว ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2558 (13 มิ.ย. 2559)
จดหมายข่าว ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2559 (13 มิ.ย. 2559)
การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2558 (08 ธ.ค. 2558)
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (08 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก (17 พ.ย. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (09 พ.ย. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (28 ต.ค. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (28 ต.ค. 2558)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (05 ต.ค. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 ก.ย. 2558)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (17 ก.ย. 2558)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (11 ก.ย. 2558)
รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 (06 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเ... (12 เม.ย. 2560)  

โครงการสานสายสัมพันธ์วันป... (27 มี.ค. 2560)  

ผลการแข่งขันกีฬานาท่อมสัม... (27 มี.ค. 2560)  

งานตลาดนัดของดีนาท่อม (03 มี.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (21 ก.พ. 2560)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (27 ม.ค. 2560)

แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้... (09 ม.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม, ฝ่ายส่ง... (04 ม.ค. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (01 ม.ค. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (01 ม.ค. 2560)

โครงการจัดการขยะทั่วไป ปร... (20 ธ.ค. 2559)

เรียนรู้การนุ่งผ้าถุงไทย (30 พ.ย. 2559)

การจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดั... (30 พ.ย. 2559)

กิจกรรม Big Cleaning Day... (15 พ.ย. 2559)

กิจกรรมถวายความอาลัย แด่พ... (27 ต.ค. 2559)

โครงการวันสารทเดือนสิบ (03 ต.ค. 2559)

เทศบาลตำบลนาท่อมวางพานพุ่... (30 ก.ย. 2559)

ตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ปร... (30 ก.ย. 2559)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (28 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมหลักสูตรการสุข... (25 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง - ถนน คสล. สายโคกขลบ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (16 มิ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายซอยกำแพง (ช่วงที่ 2) หมู่ท... (24 พ.ค. 2560)  
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยก (01 ธ.ค. 2559)  
ประกาศผลสอบราคา - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนน คสล. สายหลังการไฟฟ้า ม. 1 ... (30 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังการไ... (26 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังการไฟฟ... (20 ต.ค. 2559)
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานน... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานนา... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศผลสอบราคา - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม (12 พ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม (18 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลนาท่อม (29 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังการ... (10 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังการไฟฟ... (10 ก.พ. 2559)
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดนาท่อม - ม.5 ... (13 ต.ค. 2558)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปราง หมู่ที... (09 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา... (09 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลนา... (09 ต.ค. 2558)
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดนาท่อม (07 ต.ค. 2558)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม ... (05 ต.ค. 2558)
ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาแดง หมู... (05 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7484-0532  โทรสาร : 0-7484-0684  อีเมล์ : admin@natom.go.th

Powered By natom.go.th