Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
ระเบียบ/กฎกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผ่านโซเซี่ยลเฟสบุ๊ค
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 (28 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณรายจ... (09 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเ... (09 ธ.ค. 2564)  
รายงานงบการเงินประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2564)
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 ต.ค. 2564)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม (29 ต.ค. 2564)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนประจำปีง... (16 ก.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (13 ก.ค. 2564)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (25 มิ.ย. 2564)
รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม (29 เม.ย. 2564)
รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม (29 เม.ย. 2564)
ติดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) (02 เม.ย. 2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม (30 มี.ค. 2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม ของเขตเลือกตั้งที่2 (30 มี.ค. 2564)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม ของเขตเลือกตั้งที่1 (30 มี.ค. 2564)
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแ... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ... (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเ... (04 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความ... (30 ส.ค. 2564)  

เทศบาลตำบลนาท่อมส่งมอบขยะ... (08 มิ.ย. 2564)  

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความ... (13 พ.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะอั... (22 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะรี... (21 เม.ย. 2564)

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำ... (19 ก.พ. 2564)

หากท่านไม่ได้รับความยุติธ... (12 ม.ค. 2564)

บริการ E - Service หรือสอ... (05 ม.ค. 2564)

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์... (15 พ.ค. 2563)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งป... (20 มี.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบ... (10 มี.ค. 2563)

พนักงานเทศบาลตำบลนาท่อมเข... (20 ม.ค. 2563)

นายกเทศมนตรีเข้าร่วมอบรมโ... (16 ม.ค. 2563)

ทต.นาท่อม เช่วร่วมลอยกระท... (06 พ.ย. 2562)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู... (04 ต.ค. 2562)

เทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับรา... (04 ต.ค. 2562)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (05 ก.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (20 มี.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (18 ก.พ. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเ... (01 ก.พ. 2562)
Responsive image
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ก.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (13 ก.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม โ... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0021 โ... (16 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ... (16 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภ... (16 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (01 เม.ย. 2564)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบัญญัติงบประมาณร... (29 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคลิลิกโครงสร้างคณะทำงานของผู้สูงอายุตำบลนาท่อ... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายนาท่าน-หนองตออ้อย หมู่ที่่ 2 ตำบลนาท่อม... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเล... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต... (09 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (08 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0014 (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กิจกรรมกา... (04 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณกลุ่มบ้านข้างศาลาเอนกประสง... (03 มี.ค. 2564)
Responsive image
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (07 พ.ค. 2564)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ6เดือน) (07 พ.ค. 2564)  
การบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต (23 ธ.ค. 2563)  
หลักเกรณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (08 ธ.ค. 2563)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (02 ต.ค. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 (02 ต.ค. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ12 เดือน) (08 เม.ย. 2563)
ประกาศเจตนารมณ์มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ใช้บังคับตั้งแต่ ปี... (03 ม.ค. 2563)
โครงการอบรมต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2563 (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรกา... (12 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 
sarabanmoinatom@gmail.com
Powered By natom.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表