Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่... (29 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง... (29 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ... (10 ต.ค. 2562)  
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 25... (29 ส.ค. 2562)
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เที่ยวชมงานตลาดนัดของดีตำบลนาท่อม ประจำปี 2562 (04 ก.ค. 2562)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาท่อม (05 ม.ค. 2562)
การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี2561 (28 ธ.ค. 2561)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ (25 ธ.ค. 2561)
การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2561 (14 ธ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลนาท่อมเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (06 พ.ย. 2561)
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตาม มาตรา80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภา... (11 ต.ค. 2561)
เชิญร่วมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ประจำปี 2561 (19 ก.ย. 2561)
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตาม มาตรา80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภา... (14 ก.ย. 2561)
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (31 ก.ค. 2561)
คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (21 มิ.ย. 2561)
เผยแพร่แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนาท่อม (20 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาท่อม (03 ม.ค. 2561)
การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี2560 (28 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ทต.นาท่อม เช่วร่วมลอยกระท... (06 พ.ย. 2562)  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู... (04 ต.ค. 2562)  

เทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับรา... (04 ต.ค. 2562)  

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (05 ก.ย. 2562)

​พิธีมอบโล่รางวัลโครงการป... (31 ก.ค. 2561)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโ... (31 ก.ค. 2561)

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (21 มิ.ย. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการป้องกัน และระงับอั... (29 ก.ย. 2560)

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบป... (07 ก.ย. 2560)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย... (29 ส.ค. 2560)

โครงการขยะอันตราย ประจำปี... (16 ส.ค. 2560)

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ... (24 ก.ค. 2560)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเ... (12 เม.ย. 2560)

โครงการสานสายสัมพันธ์วันป... (27 มี.ค. 2560)
Responsive image
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กันไว้เบิกเห... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เทศบัญญัติปร... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เทศบัญญัติประจำปีงบ... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข... (10 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (05 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะ - คสล. สายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะ - คสล. สายบ้านนายชัด ม.1 ตำบลนาท่อม (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะ - คสล.สายชลประทาน - ยางเตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม (26 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปริง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบล... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 2 ต... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อ... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เทศบัญญัติ) (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปริง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 2... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเม... (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่า... (16 พ.ย. 2560)
ประกาศมูลจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่างขวัญ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่... (03 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองช่างขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาท... (11 ต.ค. 2560)
ประกาศ - แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th