Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาท่อม (05 ม.ค. 2562)  
การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี2561 (28 ธ.ค. 2561)  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาท่อม (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ (25 ธ.ค. 2561)
การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2561 (14 ธ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลนาท่อมเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (06 พ.ย. 2561)
เชิญร่วมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม ประจำปี 2561 (19 ก.ย. 2561)
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (31 ก.ค. 2561)
คุณธรรมหลัก 4 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (21 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาท่อม (03 ม.ค. 2561)
การยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี2560 (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง เสนอราคาค่าตอบแทนเช่าช่วงอาคารราชพัสดุตลาดนาท่อม (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง เพิ่มช่องทาง (10 พ.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างความสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม (02 พ.ย. 2560)
​ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ จ.พัทลุง ได... (01 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 256... (30 ต.ค. 2560)
แจ้งรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลนาท่... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ... (30 ต.ค. 2560)
รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปี2560 (30 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

​พิธีมอบโล่รางวัลโครงการป... (31 ก.ค. 2561)  

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโ... (31 ก.ค. 2561)  

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (21 มิ.ย. 2561)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการป้องกัน และระงับอั... (29 ก.ย. 2560)

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบป... (07 ก.ย. 2560)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย... (29 ส.ค. 2560)

โครงการขยะอันตราย ประจำปี... (16 ส.ค. 2560)

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ... (24 ก.ค. 2560)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเ... (12 เม.ย. 2560)

โครงการสานสายสัมพันธ์วันป... (27 มี.ค. 2560)

งานตลาดนัดของดีนาท่อม (03 มี.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (21 ก.พ. 2560)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (27 ม.ค. 2560)

แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้... (09 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th