Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประจำปี 2562 (08 เม.ย. 2564)  
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม (30 มี.ค. 2564)  
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม ของเขตเลือกตั้งที่2 (30 มี.ค. 2564)  
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาท่อม ของเขตเลือกตั้งที่1 (30 มี.ค. 2564)
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแ... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิ... (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเ... (04 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซท์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (05 ม.ค. 2564)
เผยแพร่แนวคิดเรื่องการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่อปท. (27 ต.ค. 2563)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลนาท่อม (01 ต.ค. 2563)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สนใจสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาลต... (25 ส.ค. 2563)
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) (22 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (22 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) (16 เม.ย. 2563)
เผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 -2564 (14 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนาท่อม (09 ม.ค. 2563)
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาท่อม (27 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำ... (19 ก.พ. 2564)  

หากท่านไม่ได้รับความยุติธ... (12 ม.ค. 2564)  

พนักงานเทศบาลตำบลนาท่อมเข... (20 ม.ค. 2563)  

นายกเทศมนตรีเข้าร่วมอบรมโ... (16 ม.ค. 2563)

ทต.นาท่อม เช่วร่วมลอยกระท... (06 พ.ย. 2562)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู... (04 ต.ค. 2562)

เทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับรา... (04 ต.ค. 2562)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (05 ก.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (20 มี.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (18 ก.พ. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเ... (01 ก.พ. 2562)

​พิธีมอบโล่รางวัลโครงการป... (31 ก.ค. 2561)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโ... (31 ก.ค. 2561)

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (21 มิ.ย. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)
Responsive image
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (19 เม.ย. 2564)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบัญญัติงบประมาณร... (29 มี.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคลิลิกโครงสร้างคณะทำงานของผู้สูงอายุตำบลนาท่อ... (19 มี.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายนาท่าน-หนองตออ้อย หมู่ที่่ 2 ตำบลนาท่อม... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเล... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้งโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต... (09 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0014 (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กิจกรรมกา... (04 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณกลุ่มบ้านข้างศาลาเอนกประสง... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินพร้อมเกลี่ยคันดินทำนบคลองช่างขวัญ หมู่ที่่ 1 ตำบ... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 3 สาย (หมู่ที่่ 1, 2 ตำบลนา... (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (13 ม.ค. 2564)
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี 2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง - ศาลาต้นป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะซ่อมครุภัณฑ์สนาม (เรือท้องแบน) (11 พ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนประจำปีง... (20 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2564 (02 ต.ค. 2563)
Responsive image
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ (29 มิ.ย. 2563)  
นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (11 มิ.ย. 2563)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ6เดือน) (08 เม.ย. 2563)  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (08 เม.ย. 2563)
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจนท. (02 เม.ย. 2563)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (24 มี.ค. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี พ.ศ.2561-2563 (05 ก.พ. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร (03 ก.พ. 2563)
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (03 ก.พ. 2563)
หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการต่างๆเพื่อพิจารณาประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน (20 ม.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (13 ม.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (07 ม.ค. 2563)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2563 (06 ม.ค. 2563)
ประกาศเจตนารมณ์มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (03 ม.ค. 2563)
โครงการอบรมต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2563 (25 ธ.ค. 2562)
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งวิศวกรโยธา (06 พ.ย. 2562)
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประจำปี 2562 (07 ต.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th