Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ผลการประเมินITA ปี พ.ศ. 2562 และแบบตัวชี้วัดประเมินITA ปี 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สายตรงผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เผยแพร่แนวคิดเรื่องการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่อปท. (27 ต.ค. 2563)  
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลนาท่อม (01 ต.ค. 2563)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สนใจสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาลต... (25 ส.ค. 2563)
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) (22 ก.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (22 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) (16 เม.ย. 2563)
เผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 -2564 (14 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลนาท่อม (09 ม.ค. 2563)
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาท่อม (27 ธ.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ... (10 ต.ค. 2562)
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประจำปี 2562 (07 ต.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ... (02 ก.ย. 2562)
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมโครงการจัดการขยะอินทรีย์ ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 25... (29 ส.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ... (01 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พนักงานเทศบาลตำบลนาท่อมเข... (20 ม.ค. 2563)  

นายกเทศมนตรีเข้าร่วมอบรมโ... (16 ม.ค. 2563)  

ทต.นาท่อม เช่วร่วมลอยกระท... (06 พ.ย. 2562)  

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู... (04 ต.ค. 2562)

เทศบาลตำบลนาท่อม ได้รับรา... (04 ต.ค. 2562)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (05 ก.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส... (20 มี.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (18 ก.พ. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเ... (01 ก.พ. 2562)

​พิธีมอบโล่รางวัลโครงการป... (31 ก.ค. 2561)

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโ... (31 ก.ค. 2561)

คุณธรรมหลัก 4 ประการ (21 มิ.ย. 2561)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการป้องกัน และระงับอั... (29 ก.ย. 2560)

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบป... (07 ก.ย. 2560)
Responsive image
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัยของสัญญาหรือข... (30 ต.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย... (20 ก.ค. 2563)  
ราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา... (13 ก.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาทวดตาลก ... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินส... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (26 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสร... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำ... (13 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทา... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่านช่... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่านช่วย - ป... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายนาลึก หมู่ที่่ 4 ตำบลนาท่อม (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนิการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน (สาย... (07 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำแพง ซอย 1 หมู่ที่่... (07 ก.พ. 2563)
ประกาศ - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพงษ์เพชร หมู่ที่่ 3 ตำบ... (07 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเ... (04 ก.พ. 2563)
Responsive image
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ (29 มิ.ย. 2563)  
นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (11 มิ.ย. 2563)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ6เดือน) (08 เม.ย. 2563)  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (08 เม.ย. 2563)
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจนท. (02 เม.ย. 2563)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (24 มี.ค. 2563)
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี พ.ศ.2561-2563 (05 ก.พ. 2563)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร (03 ก.พ. 2563)
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (03 ก.พ. 2563)
หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการต่างๆเพื่อพิจารณาประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน (20 ม.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (13 ม.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (07 ม.ค. 2563)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี2563 (06 ม.ค. 2563)
ประกาศเจตนารมณ์มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (03 ม.ค. 2563)
โครงการอบรมต่อต้านทุจริตเชิงสมานฉันท์ประจำปี พ.ศ.2563 (25 ธ.ค. 2562)
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งวิศวกรโยธา (06 พ.ย. 2562)
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประจำปี 2562 (07 ต.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th