Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษ... (01 ก.ย. 2560)  
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (29 ส.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 (29 ส.ค. 2560)  
test (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศ จากเทศบาลตำบลนาท่อม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (23 ก.พ. 2560)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (01 ก.พ. 2560)
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ (26 ธ.ค. 2559)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (31 ต.ค. 2559)
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 (30 ต.ค. 2559)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 (27 ต.ค. 2559)
ประกาศ การขายทอดตลอด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (19 ก.ย. 2559)
จดหมายข่าว ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2558 (13 มิ.ย. 2559)
จดหมายข่าว ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2559 (13 มิ.ย. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน (09 พ.ค. 2559)
การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2558 (08 ธ.ค. 2558)
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (08 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก (17 พ.ย. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (09 พ.ย. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (28 ต.ค. 2558)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (28 ต.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ... (29 ก.ย. 2560)  

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (29 ก.ย. 2560)  

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต... (29 ก.ย. 2560)  

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อเคีย... (29 ก.ย. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม ต้อนรับ ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการป้องกัน และระงับอั... (29 ก.ย. 2560)

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบป... (07 ก.ย. 2560)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย... (29 ส.ค. 2560)

โครงการขยะอันตราย ประจำปี... (16 ส.ค. 2560)

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ... (24 ก.ค. 2560)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเ... (12 เม.ย. 2560)

โครงการสานสายสัมพันธ์วันป... (27 มี.ค. 2560)

ผลการแข่งขันกีฬานาท่อมสัม... (27 มี.ค. 2560)

งานตลาดนัดของดีนาท่อม (03 มี.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพ... (21 ก.พ. 2560)

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ ... (27 ม.ค. 2560)

แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้... (09 ม.ค. 2560)

เทศบาลตำบลนาท่อม, ฝ่ายส่ง... (04 ม.ค. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (01 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ - แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ก.ย. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (31 ก.ค. 2560)  
ประกาศประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงยางงา... (14 ก.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม หมู่... (14 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงยางงา... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางง... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง - ศาลาต้นประดู่ หมู่ที่ ... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (05 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง - ถนน คสล. สายโคกขลบ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายซอยกำแพง (ช่วงที่ 2) หมู่ท... (24 พ.ค. 2560)
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายยก (01 ธ.ค. 2559)
ประกาศผลสอบราคา - โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนน คสล. สายหลังการไฟฟ้า ม. 1 ... (30 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังการไ... (26 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังการไฟฟ... (20 ต.ค. 2559)
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานน... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดานนา... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศ - กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม (25 ก.ค. 2559)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (03 มิ.ย. 2559)
ประกาศผลสอบราคา - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม (12 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลนาท่อม

เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7460-4260  โทรสาร : 0-7460-4261  อีเมล์ : 

Powered By natom.go.th